Přístavba fary ve Špindlu

STAVTE S NÁMI

Farnost Vrchlabí
Děkan

Horské středisko Eljon - fara Špindlerův Mlýn Již od roku 1997 je v krásném prostředí našich nejvyšších hor Krkonoš na faře ve Špindlerově Mlýně horské středisko Eljon. Prostřednictvím Obecně prospěšné společnosti Eljon (www.eljon.cz) zde vytváří zázemí pro pastorační, evangelizační, kulturní, vzdělávací, společenskou, sportovní a rekreační činnost. Poskytuje ubytovací služby a pořádá nejrůznější akce, jako např. Setkání zdravotníků z hospicového prostředí, Adventní víkendy ticha, vzdělávací kurzy Nad biblí s biblistou, kurzy tréninku paměti pro seniory, Duchovní obnovy pro manželské páry, pobyty zdravého životního stylu, Poustevnické pobyty, Víkendy pro snoubence a Víkendy pro fotografy. Přijíždí sem různá farní a řeholní společenství, skauti, školní třídy, rodiny s dětmi a lidé na rekreaci. Pro duchovní zázemí je využívaná podkrovní kaple se svatostánkem, kde jsou pravidelné bohoslužby, modlitební aktivity a adorace. Středisko slouží také pro setkávání a vzdělávání farníků, místních věřících i návštěvníků hor. K ubytování slouží celkem 9 pokojů a 28 lůžek. Ročně se zde koná asi 25 akcí, ubytovaní zde využijí přibližně 4000 nocí.

Špindlerův Mlýn 33, 543 51

Jak nás ve Špindlerově Mlýně najdete: Přijet k nám je možné autem, autobusem přímo do Špindlerova Mlýna nebo vlakem do Vrchlabí a dále pak autobusem. Pokud k nám pojedete v zimě autem, pak si s sebou nezapomeňte vzít sněhové řetězy. GPS: Loc:50°43'38.201"N 15°36'43.22"E

Kde se nachází fara ( Eljon ) Špindlerův Mlýn

Jiří Šlégr
Farnost Vrchlabí : Děkan

HORSKÉ STŘEDISKO ELJON OSLAVILO 20 LET V sobotu 28. října 2023 se ve Špindlerově Mlýně sešlo kolem devadesátky poutníků, kteří přišli, aby společně Nejvyššímu poděkovali za 20 let od slavnostního otevření a požehnání střediska Eljon, které vzniklo na místní zrekonstruované faře. V 10:00 zahájil oslavy pomocný královéhradecký biskup Mons. Josef Kajnek, který jako hlavní celebrant předsedal bohoslužbě v kostele sv. Petra. V obětním průvodu se kromě chleba a vína nesla svíce s logem Eljonu určená do kaple, cihličky, které symbolizují modlitby a oběti lidí v rámci Duchovní stavby a Duchovní stráže Eljonu. Nechyběl ani dvoupatrový narozeninový dort, koláčky a kroniky. Poslední kronika zaplnila prázdné stránky těsně před oslavami a vystačila přesně na 10 let. Na další kapitolu eljonského dění byla pořízena nová kronika. Program v kostele doprovázela skupina Petach, která má zázemí na Eljonu a působí zde již 19 let. Devět ministrantů se sešlo z Červeného Kostelce, Horoměřic, Špindlerova Mlýna a Oder. Program v kostele pokračoval vystoupením pana Jana Macha, autora eljonské kaple. Zavzpomínal na začátky rekonstrukce a vývoj řešení interiéru kaple v podkroví. Popřál Eljonu krásu, mládí a moudrost. Paní Hana Černíková představila připravovanou knižní publikaci Příběh špindlerovské fary. Martin Roller moderoval zajímavý kvíz a P. Jiří Šlégr zakončil program v kostele prezentací aktivit a dění v centru Eljon. Přítomní se mimo jiné dověděli, že fara byla postavena v roce 1797. Ve středisku Eljon se konalo 612 prospěšných akcí a celkem se jich účastnilo 11 000 účastníků. Na rekreaci přijelo přes 10 500 hostů. Celkem využilo nabídky Eljonu přes 21 500 hostů. Představena byla i plánovaná přístavba fary, díky které vznikne parkoviště, společenská místnost (jídelna), kuchyň, WC, 2 byty: zázemí pro lektory, správce a obsluhu střediska. Protože chybí peníze, dárci mohou věnovat finanční pomoc „cihlu“ (více: www.pristavba-farasm.cz). V souvislosti s oslavami měli účastníci možnost získat propisky Eljonu s citátem a 20. výročím. Chráněná dílna Česvel připravila magnetky a pěkné plátěné tašky. Paní Ryšánková z Nové Hradečné věnovala dřevěné medaile s logem Eljonu. P. Jiří Šlégr popsal atmosféru oslav takto: „Prostory centra Eljon zaplnili hosté, pro které připravili vynikající guláš uprchlíci - naši přátelé z Ukrajiny. Skupinka šikovných hostů udělala 140 chlebíčků, další dobrovolníci přinesli buchty. Pekl i třináctiletý František. Abychom se všichni vešli, eljonské pokoje se proměnily na salónky. Líbilo se mi, že roznášení jídla a občerstvení se ujala mládež i děti. Přítomná řeholní sestra Alžběta, která zde před několika lety našla své povolání, dostala za úkol se svoji kolegyní rozkrájet narozeninový dort. Velký úspěch měly tradiční koláčky, které na oslavy věnovala studenecká pekárna Hamáček. Jsem rád, že přijeli přátelé, se kterými jsem se řadu let neviděl. Mezi hosty byla naše věrná 91letá spolupracovnice paní Barcuchová a jeden z prvních správců Tomáš Matyska. Přijeli také manželé Krejčovi, jejich prostřednictvím dostal Eljon v počátcích ovčí houně do kaple a dřevo pro půdní prostory. Dokonce i Pražské Jezulátko připomnělo v den oslav jedné rodině ve 3:00 ráno, aby na tuto událost nezapomněli. Děkuji Bohu za veškerou pomoc, milosti a zázraky, kterých jsem byl během 20 let očitým svědkem. Mám radost, že se v našem středisku vytvořilo krásné rodinné společenství, můžeme vnímat přítomnost Nejvyššího.“

Děkujeme všem, kdo podporují tento projekt. Dárcům na vyžádání rádi zašleme potvrzení o přijetí daru pro daňové účely.  Pokud chcete vystavit daňové potvrzení, prosím: 1) napište nám to do emailu, 2) v darovacím formuláři do řádku „celé jméno“ napište v případě firmy název firmy, IČO a DIČ.

12000

Pro firmy, fyzické osoby

Zde můžete sledovat, jak se daří projektu :-)

 
0
0
0M
  • Římskokatolická farnost - děkanství Vrchlabí
  • Náměstí Míru 287, Vrchlabí

dotazy: hrada91@centrum.cz


*
Pole Datum
 
*
*